open menu
close menu

Standing Exhibition

Sculptures from Shiseido Art House's Collection in 2019

Period:January 16(Wed) to December 15(Sun), 2019 (This schedule is subject to change.)

Artists:Giacomo Manzu, Yoshitatsu Yanagihara, Pericle Fazzini, Masakazu Horiuchi, Osamu Suzuki, Ruri Iwata, Susumu Koshimizu, Noe Aoki, Kan Yasuda, Kyotaro Hakamata, Churyo Sato, Yasutake Funakoshi, Katsura Funakoshi(16 works by 13 artists)