open menu
close menu

Standing Exhibition

Sculptures in Shiseido Art House in 2018

Period:April 10(Tue) to November 25(Sun), 2018

Artists:Yoshitatsu Yanagihara, Teru Nakamura, Churyo Sato, Yasutake Funakoshi, Masakazu Horiuchi, Ryokichi Mukai, Yoshikuni Iida, Makio Yamaguchi, Wakiro Sumi, Noe Aoki, Kan Yasuda, Pericle Fazzini, Marino Marini(14 works by 13 artists)