Exhibition View

shiseido art egg 10

Yoi Kawakubo 〈Installation
Yoi Kawakubo
Yoi Kawakubo
GABOMI. 〈Photography
GABOMI.
GABOMI.
Ayano Nanakarage 〈Sculpture
Ayano Nanakarage
Ayano Nanakarage

photo by Ken KATO